Medijski Partneri

Najnovije vesti

Vesti NTRUS-a

Početna

Obrenovac, sedište jedne od 17 beogradskih opština, nalazi se na ušću reke Kolubare u Savu, 28 kilometara jugozapadno od glavnog grada Republike Srbije, Beograda.

Obrenovačka opština zahvata površinu od 411 km2 i po prostranstvu je, posle Palilule, najveća beogradska opština. Na istoku i jugu širokih dolina Kolubare i Tamnave, ulazi u Šumadiju; na zapadu dodiruje ogranke Pocerine, a na severu joj je granica reka Sava.

U planetarnim razmerama nalazi se između 30. i 43. minuta 44. stepena severne geografske širine, odnosno između 19 stepeni, 58 minuta i 51 sekunde i 20 stepeni, 20 minuta i 25 sekundi istočne geografske dužine.

Pored grada Obrenovca i četiri gradske mesne zajednice, u sastavu opštine je i 25 seoskih naselja:

 

 • Baljevac,

 • Barič,

 • Belo Polje,

 • Veliko Polje,

 • Vukićevica,

 • Grabovac,

 • Draževac,

 • Dren,

 • Zabrežje,

 • Zvečka,

 • Jesenjak,

 • Krtinska,

 • Konatice,

 • Ljubinić,

 • Mala Moštanica,

 • Mislođin,

 • Odašac,

 • Piroman,

 • Poljane,

 • Ratari,

 • Skela,

 • Stubline,

 • Trstenica,

 • Urovci,

 • Ušće.

Gradsko područje Obrenovca prostire se na 42 km2, a naselja u opštini pojedinačno u proseku na po 14,2 km2.

Za ovo podneblje, karakteristična je umereno kontinentalna klima sa prosečnom godišnjom temperaturom od oko 11 0C, pri čemu je prosečna zimska temperatura oko -1 0C, a letnja oko 22 0C.

Prosečna količina padavina je 647,2 mm/m2, što je veoma povoljno za poljoprivredu kojoj pogoduje i to što je najveći deo opštine izrazito ravničarski sa prosečnom nadmorskom visinom od oko 80 m, dok je 92,2 odsto teritorije visine ispod 200 m.

Bogatstvo površinskih i podzemnih voda takođe je jedna od izrazitih prirodnih karakteristika Obrenovačkog kraja.


891